Vælg studieretning:
Toplister arrow_right

Om Fremtidsvirksomhederne

Fremtidsvirksomhederne præsenterer resultatet fra Danmarks største undersøgelse blandt studerende af Danmarks mest attraktive arbejdsgivere.

Undersøgelsen blev i år besvaret af mere end 11.000 studerende fra landets universiteter og faghøjskoler.
 

Listerne med de mest attraktive arbejdsgivere

En central del af resultatet fra undersøgelsen udgøres af rankinglister over de mest attraktive arbejdsgivere indenfor hver målgruppe.

Respondenterne i undersøgelsen vælger først de arbejdsgivere, de er mest interesserede i, og efterfølgende vælger de ud fra en given liste deres fem foretrukne arbejdsgivere. Universum sammensætter en liste over de mest relevante arbejdsgivere i de respektive brancher og industrier baseret på deres markedstilstedeværelse, rekrutteringsniveau og deres arbejde med employer branding, samt vurderinger fra det foregående års liste. Respondenterne har dog også mulighed for selv at tilføje arbejdsgivere, hvis disse ikke allerede er inkluderet på listen. Disse arbejdsgivere bliver efterfølgende nomineret til at komme på listen for næste års undersøgelse.

Vægtning

Datamaterialet afspejler den totale population af studerende i så stor udstrækning som muligt. Vores dataindsamlingsmetode med opsatte mål baseret på studieområder og læreanstalter skaber grundlaget for dette.

For at kunne levere så pålidelige data til landets arbejdsgivere og studerende som muligt og sikre at distributionen af svar er så virkelighedsnær som muligt, vægter vi de indkomne svar i forhold til, hvordan hele populationen er fordelt. Det betyder, at hvis en læreanstalt fx har 15% af alle de studerende i Danmark, men er repræsenteret med 18% i vores materiale, så vægtes svar fra denne læreanstalt til 15%. Dette medfører, at ingen læreanstalter er overrepræsenterede i forhold til den totale population.